Home

Waar zijn we van?

2Logic kan helpen waar veranderprocessen moeten worden ingezet of vastgelopen zijn. Met name in de langdurige zorg (Wlz, Wmo en Jeugdwet) waar het primaire proces en de (ondersteunende) stafdiensten elkaar ontmoeten.

Om de gewenste veranderingen in gang te zetten geloven we niet in een standaardmethode.

2logic ziet organisaties als complexe en unieke systemen. Vooraf is niet te zeggen of de werkelijke verandering getriggerd moet worden door inrichting, processen of patronen aan te pakken. Wat werkt op de ene plek, kan disfunctioneel zijn op een andere.

2Logic wordt vaak ingehuurd door Raden van Bestuur, directies, afdelingsmanagers en (Concern)Controllers van zorgaanbieders, gemeenten, gebiedsteams en samenwerkingsorganisaties rondom de in- en verkoop van zorg.

 

Hoe werken we?

Om snel een indruk te krijgen begint 2Logic altijd met een quickscan. In deze fase spreken we vooral met betrokkenen om tot een eerste analyse te komen. Hierbij putten we uit de kennis en ervaring van ons team dat niet alleen uit de theorie maar juist ook uit de lessen van de concrete praktijk kan putten.

Het is onze sterke overtuiging dat je bij elke klus de processen en patronen in de organisatie moet doorgronden. Pas dan bepalen we met u (niet vóór u!) wat er moet gebeuren om in deze context de gezamenlijk gestelde veranderdoelen te bereiken.

Ons team biedt dus geen standaardmethode die we als ‘trucje’ toepassen op elke situatie. Wij geloven in maatwerk.

Wel kunt u rekenen op een herkenbare aanpak. We zeggen concreet wat we zien en niet alleen wat u wilt horen. Meedenkend, maar soms ook confronterend. Met oog voor de mensen, maar soms ook schurend. Gevraagd en ongevraagd, maar altijd richting het doel dat met de opdrachtgever is gesteld.

Hoewel borging zeker niet vergeten wordt, streven we vooral naar verandering in praktijk, niet op papier. Want uiteindelijk zijn het altijd de mensen die het doen, zelfs bij geautomatiseerde processen. Procedures en werkinstructies zijn hierbij een middel om het primair proces te optimaliseren en zeker geen doel op zich. Strategische keuzes zijn cruciaal voor organisaties, maar de verbinding leggen tussen deze keuzes en de uitvoering op detailniveau op een manier dat het elkaar versterkt, is onze kracht.

 

Wie zijn we?

Ons team bestaat uit financials, veranderaars en beleidsexperts met ruime ervaring in met name de langdurige zorg. De expertise is opgebouwd in de Wlz en in het sociaal domein met vraagstukken in de Wmo en Jeugdwet.

Kenmerken van 2logic zijn dan ook een groot analytisch vermogen, overzicht van strategie tot detail en het werken aan duurzame verbinding.

Rechtlijnig waar nodig, flexibel waar het kan, maar altijd reëel. Ons team loopt niet weg voor risico’s en bedreigingen, maar gaat hier energiek mee aan de slag om ze om te vormen tot kansen.

Aangevuld met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor zetten we zaken graag voor u in perspectief.

 

Neemt u daarom gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek om te ontdekken hoe deze kenmerken ook in úw voordeel kunnen werken.

Contact