Posts by 2logic-admin

Misvattingen over Horizontaal toezicht in de langdurige zorg

De enorme bedragen die worden besteed aan zorg leiden begrijpelijkerwijs ook tot veel controles. Waar voorheen controles achteraf gemeengoed waren, zien we de afgelopen jaren een verschuiving naar vooraf aantonen dat de ingediende declaraties juist zijn. Inmiddels is daardoor een nieuwe fase van verantwoording binnen handbereik gekomen, namelijk horizontaal toezicht. In navolging van de ziekenhuizen doet horizontaal toezicht nu ook zijn intrede in de langdurige zorg. Dit is weliswaar een positieve ontwikkeling, maar tot mijn verbazing lees ik te pas en te onpas dat de sector de mouwen flink zal moeten opstropen om de stap naar horizontaal toezicht op grote
Read More